CP palety, palety pre chemický priemysel

Chemické palety

Jedná sa o normované palety, ktoré boli vyvinuté pre opakované používanie v chemickom priemysle po celej Európe. Podkladom pre tento systém je v súčasnej dobe používanie deviatich štandardných paliet. Veľká pozornosť pri vývoji bola venovaná kvalite, bezpečnosti a enviromentálnym aspektom ďalšieho využitia týchto paliet. Aj keď sú palety pre chemický priemysel navrhnuté pre špeciálne balenia, sú vhodné aj na iné tovary.


CP1 – paleta

Rozmer palety typu CP1 je 1200 x 1000 mm nosnosť palety je 1 200 kg. Využitie palety v je rôznych druhoch priemyslu najčastejšie sa využíva pri preprave kartónových krabíce, sáčkov, flexibilných kontajnerov pre  sypký materiál. Pre tento typ paliet ponúkame možnosť sušenia a tepelného ošetrenia IPPC.

CP2 – paleta

Rozmer palety typu CP2 je 1200 x 800 mm nosnosť palety je 1 200 kg. Využitie palety v je rôznych druhoch priemyslu najčastejšie sa využíva pri preprave kartóných krabíc, vláknových sudov alebo kanistrov. Pre tento typ paliet ponúkame možnosť sušenia a tepelného ošetrenia IPPC.

CP3 – paleta

Rozmer palety typu CP3 je 1140 x 1140 mm nosnosť palety je 1 200 kg. Využitie palety v je rôznych druhoch priemyslu najčastejšie sa využíva pri preprave kartóných krabíc, vláknových sudov alebo kanistrov. Pre tento typ paliet ponúkame možnosť sušenia a tepelného ošetrenia IPPC.

KONTAKT:

PALETTEN TRADE spol. s r .o.

Tel:  +421 /45/ 536 43 21
Fax: +421 /45/ 536 43 21

Orange: 0905 386 349
Orange: 0905 119 660

email eMail:info@palettentrade.com