>

Výmenné kritériá

EUR Palety

Pokiaľ EUR-paleta vykazuje jedno alebo viac z následujúcich poškodení, považuje sa za nevymeniteľnú z dôvodu:
- palety u ktorích nie je dostatočne zabezpečená nosnosť v dôsledku /hniloby, spráchnivenia, odštiepenia/
- ak je znečistená tak silno, že by mohol byť tovar másledne znečistený
- ak sú silné odštiepenia na viacerých miestach u nosnej častí palety
- ak je patrné, že boli použité nedovolené konstrukčné dieli (napr. slabé dosky alebo špalíky)

Nevymeniťelné palety

Ak sú spodné špalíky alebo vrchné dosky tak rozštiepnuté, že je vidieť viacej ako jeden klinec Chýba označenie EUR vpravo rovanko tak i EPAL znak vľavo
Chýba doska Chýba jeden hranolok alebo je tak rozštiepnutý, že je vidieť vaic ako jeden klinec
Ak je doska naprieč alebo šikmo zlomená Ak je viac ako dva spodné hranolky alebo vrchné dosky tak oštiepané, že je vidieť viac ako jeden klinec

KONTAKT:

PALETTEN TRADE spol. s r .o.

Tel:  +421 /45/ 536 43 21
Fax: +421 /45/ 536 43 21

Orange: 0905 386 349
Orange: 0905 119 660

email eMail:info@palettentrade.com