lisované INKA palety

Drevené palety > Inka palety

Inka palety

lisované INKA palety sa vyrábajú výhradne z drevených pilín, ktoré sa spojujú s lepidlom (Urea methanol-precipitate) pri vysokom tlaku a teplote sa lisujú do foriem požadovaného tvaru Na dodržiavanie kvality sa využívajú moderné meriace prístroje. Použité INKA palety se dajú jednoducho odstrániť v kontajneroch na drevo tak ako iné drevené palety a drevené balenia. Výrobná kontrola odpovedá predpisom podľa EN ISO 9003. Inka palety predaj:

INKA paleta 400 x 600 mm Typ F44

Inka palety F44
- Výška 310 mm a šírka 95 mm
- Dynamická nosnosť 250 kg
- Statická nosnosť 3 násobok dynamického zaťaženia
- Váha 2.5 kg
- Stohovanie 200 ks / do výšky 2.00 m

INKA paleta 400 x 600 mm Typ F46

INKA palety F46
- Výška 261 mm a šírka 95 mm
- Dynamická nosnosť 250 kg
- Statická nosnosť 3 násobok dynamického zaťaženia
- Váha 2.5 kg
- Stohovanie 220 ks / do výšky 2.10 m

INKA paleta 400 x 800 mm Typ F36

INKA palety F36
- Výška 570 mm a šírka 100 mm
- Dynamická nosnosť F36 500 kg a F36s 1 000 kg
- Statická nosnosť 3 násobok dynamického zaťaženia
- Váha F36 3.0 kg a F36s 4.5 kg
- Stohovanie 180 ks / do výšky 2.05 m

INKA paleta 800 x 600 mm Typ F65

INKA palety F66
- Výška 570 mm a šírka 100 mm
- Dynamická nosnosť F65 500 kg a F65s 1 000 kg
- Statická nosnosť 3 násobok dynamického zaťaženia
- Váha F65 4.5 kg a F65s 5.0 kg
- Stohovanie 110 ks / do výšky 2.20 m

INKA paleta 800 x 600 mm Typ F66

INKA palety F66
- Výška 570 mm a šírka 100 mm
- Dynamická nosnosť F66 500 kg a F66s 1 000 kg
- Statická nosnosť 3 násobok dynamického zaťaženia
- Váha F66 4.5 kg a F66s 5.0 kg
- Stohovanie 120 ks / do výšky 2.25 m

INKA paleta 1200 x 800 mm Typ F86

INKA palety F86
- Výška 810 mm a šírka 90 mm
- Dynamická nosnosť max. 250 kg
- Statická nosnosť 3 násobok dynamického zaťaženia
- Váha 8.5 kg
- Stohovanie 60 ks / do výšky 2.00 m

INKA paleta 1200 x 800 mm Typ F8 LF1

INKA palety F86
- Výška 660 mm a šírka 100 mm
- Dynamická nosnosť F8 max. 900 kg a F8s 1 250 kg
- Statická nosnosť 3 násobok dynamického zaťaženia
- Váha F8 9.0 a F8s 11.0 kg
- Stohovanie 50 ks / do výšky 2.25 m

INKA paleta 1200 x 800 mm Typ F8 LF2

INKA F8 LF2 palety
- Výška 648 mm a šírka 100 mm
- Dynamická nosnosť F8 max. 900 kg a F8s 1 250 kg
- Statická nosnosť 3 násobok dynamického zaťaženia
- Váha F8 9.0 kg a F8s 11.0 kg
- Stohovanie 50 ks / do výšky 2.200 m

INKA paleta 1200 x 1000 mm Typ F10

INKA palety F10
- Výška 558/740 mm a šírka 97 mm
- Dynamická nosnosť F10 900 kg a F10s 1 250 kg
- Statická nosnosť 3 násobok dynamického zaťaženia
- Váha F10 14.0 kg a F10s 19.0 kg
- Stohovanie 50 ks / do výšky 2.20 m

INKA paleta 1140 x 760 mm Typ F76

INKA palety F76
- Výška 561/698 mm a šírka 95 mm
- Dynamická nosnosť F76 900 kg a F76s 1 250 kg
- Statická nosnosť 3 násobok dynamického zaťaženia
- Váha F76 10.0 kg a F76s 11.0 kg
- Stohovanie 60 ks / do výšky 2.35 m

INKA paleta 1140 x 1140 mm Typ F11

INKA palety F11
- Výška 683/698 mm a šírka 97 mm
- Dynamická nosnosť F11 900 kg a F11s 1 250 kg
- Statická nosnosť 3 násobok dynamického zaťaženia
- Váha F11 15.0 kg a F11s 18.0 kg
- Stohovanie 50 ks / do výšky 2.30 m