Dřevěné palety > Tepelné ošetření

FAO ISPM 15 - Tepelné ošetření dřevěných obalů

tepelné ošetření IPPC V roce 2002 vydala Potravinová a Zemědělská Organizace Spojených Národů FAO směrnici o regulaci obalového materiálu v mezinárodním obchodě. Dřevěné obaly, které nesplňovala tyto požadavky na ošetření a označení jsou prakticky pro mezinárodní obchod nepoužitelné. Směrnice ISPM No. 15 (International Standards for Phytosanitary Measures) obsahuje také požadavky pro ošetření dřevěného obalového materiálu aby se předešlo transportu a rozšiřování škůdců. Tepelné ošetření je fytosanitární proces, při kterém je prováděna likvidace živých jedinců škůdců a jejich zárodků ve dřevěných obalech.

Při tomto procesu musí dojít k zahřátí v jádru dřevěného obalového materiálu na teplotu minimálně 56 st.C po dobu minimálně 30 minut. Za dřevěné obaly se považují palety, překlady, bedny, sudy, obalové zarážky, nakládací plošiny a podpěry vyrobené z neopracovaných surového dřeva. Zpracované dřevo jako např. překližka, které jsou zpracovány vysokou teplotou, tlakem a lepidlem se nepovažují za fytosanitární problematické a mohou být přepravovány kdekoliv. Tepelně ošetřený obal musí být od 1.3.2005 označen včetně přiděleného loga stálým neodstranitelným způsobem. Značka na dřevěném obalu vyrobeném před tímto datem a do konce roku 2007 může obsahovat pouze ISO kód státu, číslo a kód ošetření.

Od 1. ledna 2008 budou muset mít všechny dřevěné obaly a pomocné dřevo i značku loga IPPC. Implementace ISPM 15 a dovozní požadavky jednotlivých zemí na dřevěný obalový materiál najdete na www.ispm15.com