Certifikáty


V dôsledku rozširovania našich služieb sme držitelmi certiifkatu na opravu paliet, císlo licencie je N31
Od roku 2015 je v našej firme zavedený systém kvality ISO 9001:2015