Tepelné ošetrenie IPPC

Drevené palety > Tepelné ošetrenie

FAO ISPM 15 - Tepelné ošetrenie IPPC

Tepelné ošetrenie IPPC V roku 2002 vydala Potravinová a Poľnohospodárska Organizácia Spojených Národov FAO smernicu o regulácii obalového materiálu v medzinárodnom obchode. Drevené obaly, ktoré nespĺňanú tieto požiadavky na ošetrenie a označenie sú prakticky pre medzinárodný obchod nepoužiteľné. Smernica ISPM No. 15 (International Standards for Phytosanitary Measures) obsahuje aj požiadavky pre ošetrenie drevenného obalového materiálu aby sa predišlo transportu a rozširovaniu škodcov. Tepelné ošetřenie je fytosanitárny proces, pri ktorom je prevádzaná likvidácia živých jedincov škodcov a ich zárodkov v drevených obaloch.

Pri tomto procese musí dôjsť k zahriatiu v jadre dreveného obalového materiálu na teplotu minimálne 56 st.C po dobu minimálne 30 minut. Za drevené obaly sa považujú palety, preklady, debny, sudy, obalové zarážky, nakladacie plošiny a podpery vyrobené z nezpracovaného surového dreva. Spracované drevo ako napr. preglejka, ktoré sú spracované vysokou teplotou, tlakom a lepidlom sa nepovažujú za fytosanitárne problematické a môžu byť prepravované kdekoľvek. Tepelne ošetrebý obal musí byť od 1.3.2005 označený vrátane prideleného loga stálym neodstraniteľným spôsobom. Značka na drevenom obale vyrobenom pred týmto dátumom a do konca roku 2007 môže obsahovať len ISO kód štátu, číslo výrobcu a kód ošetrenia.

Od 1. januára 2008 budú musieť mať všetky drevené obaly a pomocné drevo aj značku loga IPPC. Implementácia ISPM 15 a dovozné požiadavky jednotlivých krajín na drevený obalový materiál najdete na www.ispm15.com