Výmenné kritéria palety a gitterboxy

Výmenné kritériá

Výmenné kritériá EUR Palety

Pokiaľ EUR-paleta vykazuje jedno alebo viac z následujúcich poškodení, považuje sa za nevymeniteľnú z dôvodu:

- palety u ktorých nie je dostatočne zabezpečená nosnosť v dôsledku /hniloby, spráchnivenia, odštiepenia/
- ak je znečistená tak silno, že by mohol byť tovar másledne znečistený
- ak sú silné odštiepenia na viacerých miestach u nosnej častí palety
- ak je patrné, že boli použité nedovolené konstrukčné dieli (napr. slabé dosky alebo špalíky)

Nevymeniťelné palety


nevymeniťelné palety Ak sú spodné špalíky alebo vrchné dosky tak rozštiepnuté, že je vidieť viacej ako jeden klinec
poškodené palety Chýba označenie EUR vpravo rovanko tak i EPAL znak vľavo
Výmenné kritériá pre EUR Palety Chýba doska
poškodená paleta Chýba jeden hranolok alebo je tak rozštiepnutý, že je vidieť vaic ako jeden klinec
palety vhodné na opravu Ak je doska naprieč alebo šikmo zlomená
Ak je viac ako dva spodné hranolky alebo vrchné dosky tak oštiepané, že je vidieť viac ako jeden klinec

Výmenné kritériá Gitterboxy

Pokiaľ EURO gitterbox vykazuje jedno alebo viac z následujúcich poškodení, považuje sa za nevymeniteľný!
- palety musia byť opravované podľa normy UIC 435-4

Nevymeniťelné gitterboxy


Výmenné kritériá Gitterboxy Stohovací rám alebo rohové stĺpiky sú zdeformované
poškodený Gitterbox Výklopná predné dvierka už nemožno otvoriť alebo uzavrieť
poškodené Gitterboxy Podlaha rámu alebo nohy sú ohnuté tak, že paleta už nestojí pevne na štyroch nohách alebo už nemôže byť bezpečne stohovať
Gitterboxy nevyhovujúce Poškodené pletivo
Jedna doska chýba alebo je poškodená
Základné identifikačné údaje (EUR v ovále, symbol železníc), chýbajú alebo sú nečitateľné

Vzhľadom k hrdze alebo nečistotám, celkový stav je tak zlý, že tovar môže byť kontaminovaný