Výmenné kritériá

Výmenné kritériá EUR Palety

Pokiaľ EUR-paleta vykazuje jedno alebo viac z následujúcich poškodení, považuje sa za nevymeniteľnú z dôvodu:
- palety u ktorých nie je dostatočne zabezpečená nosnosť v dôsledku /hniloby, spráchnivenia, odštiepenia/
- ak je znečistená tak silno, že by mohol byť tovar másledne znečistený
- ak sú silné odštiepenia na viacerých miestach u nosnej častí palety
- ak je patrné, že boli použité nedovolené konstrukčné dieli (napr. slabé dosky alebo špalíky)

Nevymeniťelné palety

Ak sú spodné špalíky alebo vrchné dosky tak rozštiepnuté, že je vidieť viacej ako jeden klinec
Chýba označenie EUR vpravo rovanko tak i EPAL znak vľavo
Chýba doska
Chýba jeden hranolok alebo je tak rozštiepnutý, že je vidieť vaic ako jeden klinec
Ak je doska naprieč alebo šikmo zlomená
Ak je viac ako dva spodné hranolky alebo vrchné dosky tak oštiepané, že je vidieť viac ako jeden klinec

Výmenné kritériá Gitterboxy

Pokiaľ EURO gitterbox vykazuje jedno alebo viac z následujúcich poškodení, považuje sa za nevymeniteľný!
- palety musia byť opravované podľa normy UIC 435-4

Nevymeniťelné palety

Stohovací rám alebo rohové stĺpiky sú zdeformované
Výklopná predné dvierka už nemožno otvoriť alebo uzavrieť
Podlaha rámu alebo nohy sú ohnuté tak, že paleta už nestojí pevne na štyroch nohách alebo už nemôže byť bezpečne stohovať
Poškodené pletivo
Jedna doska chýba alebo je poškodená
Základné identifikačné údaje (EUR v ovále, symbol železníc), chýbajú alebo sú nečitateľné

Vzhľadom k hrdze alebo nečistotám, celkový stav je tak zlý, že tovar môže byť kontaminovaný